Multitest-6 med MDMA

Multitest-6 med MDMA

Art nr: A-UT-6A

Detekterar följande droger:

 • Amfetamin (AMP)
 • Bensodiazepiner (BZO)
 • Cannabis (THC)
 • Ecstasy (MDMA)
 • Kokain (COC)
 • Morfin/Opiater (MOP)

Amfetamin (AMP)

Gränsvärde: 300 ng/ml

Detekterar

 • d-Amfetamin 300 ng/ml
 • d,I-Amfetamin 390 ng/ml
 • I-Amfetamin 50,000 ng/ml
 • 3,4-Metylendioxyamfetamin (MDA) 1,560 ng/ml
 • p-Hydroxyamfetamin1,560 ng/ml
 • β-Fenyletylamin 100,000 ng/ml
 • Tyramin 100,000 ng/ml
 • p-Hydroxynorefedrin100,000 ng/ml
 • Fenylpropanolamin (d,I-Norefedrin) 100,000 ng/ml

Bensodiazepiner (BZO)

Gränsvärde: 300 ng/ml

Detekterar

 • Alprazolam 196 ng/ml
 • a-hydroxyalprazolam 1,262 ng/ml
 • Bromazepam 1,562 ng/ml
 • Clobazam 98 ng/ml
 • Delorazepam 1,562 ng/ml
 • Desalkylflurazepam 390 ng/ml
 • Diazepam 195 ng/ml
 • Estazolam 2,500 ng/ml
 • Flunitrazepam 390 ng/ml
 • Klonazepam 781 ng/ml
 • Klorazepat 195 ng/ml
 • Klordiazepoxid 1,562 ng/ml
 • d,1-Lorazepam 1,562 ng/ml
 • RS-Lorazepam glukoronid 156 ng/ml
 • Midazolam 12,500 ng/ml
 • Nitrazepam 98 ng/ml
 • Norklordiazepoxid 195 ng/ml
 • Nordiazepam 390 ng/ml
 • Oxazepam 300 ng/ml
 • Temazepam 98 ng/ml
 • Triazolam 2,500 ng/ml

Cannabis (THC)

Gränsvärde: 50 ng/ml

Detekterar

 • 11-nor-Δ9 -THC-9-COOH 50 ng/ml
 • Cannabinol 20,000 ng/ml
 • 11-nor-Δ8 -THC-9-COOH 30 ng/ml
 • Δ8-THC 15,000 ng/ml
 • Δ9-THC 15,000 ng/ml

Ecstasy (MDMA)

Gränsvärde: 500 ng/ml

Detekterar

 • 3,4-Metylendioxyamfetamin(MDA) 3,000 ng/ml
 • 3,4-Metylenedioxyetylamfetamin (MDEA) 300 ng/ml
 • 3,4-Metylendioxymetamfetamin (MDMA) 500 ng/ml

Kokain (COC)

Gränsvärde: 150 ng/ml

Detekterar

 • Bensoylekgonin 150 ng/ml
 • Kokain 400 ng/ml
 • Kokaetylen 6,250 ng/ml
 • Ekgonin 12,500 ng/ml
 • Ekgonine metylester 50,000 ng/ml

Morfin (MOP)

Gränsvärde: 300 ng/ml

Detekterar

 • Etylmorfin 6,250 ng/ml
 • Hydrokodon 50,000 ng/ml
 • Hydromorfon 3,125 ng/ml
 • Kodein 300 ng/ml
 • Levorfanol 1,500 ng/ml
 • 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) 400 ng/ml
 • Morfin 300 ng/ml
 • Morfin-3-β-D-Glukoronid 1,000 ng/ml
 • Norkodein 6,250 ng/ml
 • Normorfin 100,000 ng/ml
 • Oxycodone 30,000 ng/ml
 • Oxymorfon 100,000 ng/ml
 • Prokain 15,000 ng/ml
 • Tebain 6,250 ng/ml

 

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!