Multitest-15

Multitest-15

Art nr: DUA-1154ACL

Detekterar följande droger:

 • Amfetamin (AMP)
 • Bensodiazepiner (BZO)
 • Buprenorfin (BUP)
 • Cannabis (THC)
 • Clonazepam (ACL) *
 • Fentanyl (FTY)
 • Kokain (COC
 • Metadon (MTD)
 • Metamfetamin (MET)
 • MDMA (MDMA)
 • Methylphenidat ( MPD)
 • Morfin (MOP)
 • Oxycodone (OXY)
 • Tramadol (TRA)
 • Zolpidem (ZOL)
 • Kreatinin + pH

Amfetamin (AMP)

Gränsvärde: 500 ng/ml

Detekterar

 • D,L-Amfetaminsulfat 150 ng/mL
 • Phentermine 500 ng/mL
 • L-Amfetamin 12 500  ng/mL
 • Maprotiline 25 000 ng/mL
 • (±) 3,4-Methylenedioxyamfetamin 250 ng/mL
 • Methoxyphenamine 3 000 ng/mL
 • D-Amfetamin 500 ng/mL

Bensodiazepiner (BZO)

Gränsvärde: 200 ng/ml

Detekterar

 • a-hydroxyalprazolam 1 000 ng/mL
 • Chlordiazepoxide 600 ng/mL
 • Clobazam 120 ng/mL
 • Nitrazepam 120 ng/mL
 • Clonazepam 300 ng/mL
 • Norchlordiazepoxide 70 ng/mL
 • Clorazepatedipotassium 300 ng/mL
 • Nordiazepam 600 ng/mL
 • Delorazepam 600 ng/mL
 • Oksazepam 200 ng/mL
 • Desalkylflurazepam 120 ng/mL
 • Temazepam 70 ng/mL
 • Flunitrazepam 120 ng/mL
 • Diazepam 200 ng/mL
 • (±) Lorazepam 2 000 ng/mL 
 • Estazolam 4 000 ng/mL
 • RS-Lorazepamglucuronide 120 ng/mL
 • Triazolam 2 000 ng/mL
 • Midazolam 4 000 ng/mL

Buprenorfin (BUP)

Gränsvärde 5 ng/ml

Detekterar

 • Buprenorfin 5 ng/mL
 • Norbuprenorfin 25 ng/mL
 • Buprenorfin 3-D-Glucuronid 25 ng/mL
 • Norbuprenorphine 3-D-Glucuronid 50 ng/mL

Cannabis (THC)

Gränsvärde: 20 ng/ml

Detekterar

 • Cannabinol 14 000 ng/mL
 • 8-THC 6 800 ng/mL
 • 11-nor-8-THC-9 COOH 12 ng/mL
 • 9-THC 6 800 ng/mL
 • 11-nor-9-THC-9 COOH 20 ng/mL

Clonazepam (ACL)

Gränsvärde: 100 ng/ml

Detekterar

 • a-hydroxyalprazolam 2 000 ng/mL
 • Flunitrazepam 1 000 ng/mL
 • Bromazepam 2 000 ng/mL
 • RS-Lorazepam glucuronid 900 ng/mL
 • Chlordiazepoxide 2 000 ng/mL
 • Norchlordiazepoxide 1 500 ng/mL
 • Clobazam 3 000 ng/mL
 • Nordiazepam 5 000 ng/mL
 • Clonazepam 800 ng/mL
 • Temazepam 3 000 ng/mL
 • Delorazepam 2 000 ng/mL
 • 7-Aminoclonazepam 100 ng/mL
 • Desalkylflurazepam 2 000 ng/mL

Fentanyl (FTY)

Gränsvärde: 10 ng/ml

Detekterar

 • Alfentanyl 300 000 ng/mL
 • Buspirone 8 000 ng/mL
 • Fenfluramine 25 000  ng/mL
 • Fentanyl 50 ng/mL
 • Norfentanyl 10 ng/mL
 • Sufentanyl 25 000 ng/mL

Kokain (COC)

Gränsvärde: 150 ng/ml

Detekterar

 • Benzoylecgonine 150 ng/mL
 • Cocaethylene 1,0000 ng/mL
 • Kokain HCl 120 ng/mL
 • Ecgonine 15 000 ng/mL

MDMA (MDMA)

Gränsvärde: 500 ng/ml

Detekterar

 • (±) 3,4-Methylenedioxymetamfetamin HCl 500 ng/mL 
 • 3,4-Methylenedioxyethyl-amfetamin 300 ng/mL
 • (±) 3,4-Methylenedioxyamfetamin HCl 3 000 ng/mL

Metadon (MTD)

Gränsvärde: 200 ng/ml

Detekterar

 • Metadon 200 ng/mL
 • Doxylamine 65 000 ng/mL

Metamfetamin (MET)

Gränsvärde: 500 ng/ml

Detekterar

 • -Hydroxy-metamfetamin 12 500 ng/mL
 • (±)-3,4-Methylenedioxymetamfetamin 6 250 ng/mL
 • D-Metamfetamin 500 ng/mL
 • L-Metamfetamin 10 000 ng/mL
 • Mephentermine 25 000 ng/mL

Metylfenidate (MPD)

Gränsvärde: 300 ng/ml

Detekterar

 • Metylfenidat (Ritalin) 300 ng/mL 
 • Ritalinsyra 1 000 ng/mL

Morfin (MOP)

Gränsvärde: 300 ng/ml

Detekterar

 • Kodein 200 ng/mL
 • Norkodein 6 000 ng/mL
 • Levorphanol 1 500 ng/mL
 • Normorphone 50 000 ng/mL
 • Morfin-3-β-D-Glucuronid 800 ng/mL 
 • Oxycodone 30 000 ng/mL
 • Etylmorfin 6 000 ng/mL
 • Oxymorphone 50 000 ng/mL
 • Hydrocodone 50 000 ng/mL
 • Procaine 15 000 ng/mL
 • Hydromorphone 3 000 ng/mL
 • Tebain 6 000 ng/mL
 • 6-Monoacethylmorfin 300 ng/mL
 • Morfin 300 ng/mL

Oxycodone (OXY)

Gränsvärde: 100 ng/ml

Detekterar

 • Oxycodone 100 ng/mL
 • Hydromorphone 50 000 ng/mL
 • Oxymorphone 300 ng/mL 
 • Naloxone 25 000 ng/mL
 • Levorphanol 50 000 ng/mL 
 • Naltrexone 25 000 ng/mL
 • Hydrocodone 25 000 ng/mL

Tramadol (TRA)

Gränsvärde: 100 ng/ml

Detekterar

 • n-Desmethyl-cis-tramadol 200 ng/mL
 • o-Desmethyl-cis-tramadol 10 000 ng/mL
 • Cis-tramadol 100 ng/mL
 • Phencyclidine 100 000 ng/mL
 • Procyclidine 100 000 ng/mL
 • d,l-O-Desmethyl venlafaxine 50 000 ng/mL

Zolpidem (ZOL)

Gränsvärde: 50ng/ml

Detekterar

 • Zolpidem 50 ng/mL

Kreatinin + pH

Gränsvärde: 300 ng/ml

 • Kreatinin  < 5 mg/dL
 • pH 4-9

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!