Multitest-12

Multitest-12

Art nr: A-UT-12B

Detekterar följande droger:

 • Amfetamin (AMP)
 • Bensodiazepiner (BZO)
 • Buprenorfin (BUP)
 • Cannabis (THC)
 • Clonazepam (ACL) *
 • Fentanyl (FTY)
 • Kokain (COC
 • Metadonmetabolit (EDDP)
 • Metamfetamin (MET)
 • Morfin (MOP)
 • Oxycodone (OXY)
 • Tramadol (TRA)

* Clonazepam (ACL) kan, beroende på intag och koncentration, även fånga andra Bensodiazepiner än Clonazepam. Vid tveksamhet om vad som gett positivt svar rekommenderas en verifikationsanalys.

Amfetamin (AMP)

Gränsvärde: 300 ng/ml

Detekterar

 • d-Amfetamin 300 ng/ml
 • d,I-Amfetamin 390 ng/ml
 • I-Amfetamin 50,000 ng/ml
 • 3,4-Metylendioxyamfetamin (MDA) 1,560 ng/ml
 • p-Hydroxyamfetamin1,560 ng/ml
 • β-Fenyletylamin 100,000 ng/ml
 • Tyramin 100,000 ng/ml
 • p-Hydroxynorefedrin100,000 ng/ml
 • Fenylpropanolamin (d,I-Norefedrin) 100,000 ng/ml

Bensodiazepiner (BZO)

Gränsvärde: 300 ng/ml

Detekterar

 • Alprazolam 196 ng/ml
 • a-hydroxyalprazolam 1,262 ng/ml
 • Bromazepam 1,562 ng/ml
 • Clobazam 98 ng/ml
 • Clonazepam 781 ng/ml
 • Delorazepam 1,562 ng/ml
 • Desalkylflurazepam 390 ng/ml
 • Diazepam 195 ng/ml
 • Estazolam 2,500 ng/ml
 • Flunitrazepam 390 ng/ml
 • Klorazepat 195 ng/ml
 • Klordiazepoxid 1,562 ng/ml
 • d,1-Lorazepam 1,562 ng/ml
 • RS-Lorazepam glukoronid 156 ng/ml
 • Midazolam 12,500 ng/ml
 • Nitrazepam 98 ng/ml
 • Norklordiazepoxid 195 ng/ml
 • Nordiazepam 390 ng/ml
 • Oxazepam 300 ng/ml
 • Temazepam 98 ng/ml
 • Triazolam 2,500 ng/ml

Buprenorfin (BUP)

Gränsvärde 10 ng/ml

Detekterar

 • Buprenorfin 10 ng/ml
 • Norbuprenorfin 20 ng/ml
 • Buprenorfin-3-β-D-Glukoronid 15 ng/ml
 • Norbuprenorfin 3-D-Glukoronid 200 ng/ml

Cannabis (THC)

Gränsvärde: 50 ng/ml

Detekterar

 • 11-nor-Δ9 -THC-9-COOH 50 ng/ml
 • Cannabinol 20,000 ng/ml
 • 11-nor-Δ8 -THC-9-COOH 30 ng/ml
 • Δ8-THC 15,000 ng/ml
 • Δ9-THC 15,000 ng/ml

Clonazepam (ACL)

Gränsvärde: 100 ng/ml

Detekterar

 • 7-Aminoclonazepam 100 ng/ml
 • 7-Aminoflunitrazepam 6 ng/ml
 • 7-Aminonitrazepam 5 ng/ml
 • α-Hydroxyalprazolam 5 ng/ml
 • α-Hydroxymidazolam 10 ng/ml
 • α-Hydroxyalprazolam 5 ng/ml
 • d,I-Lorazepam 400 ng/ml
 • Alprazolam 6 ng/ml
 • Bromazepam 6 ng/ml
 • Clordiazepoxid 24 ng/ml
 • Clobazam 100 ng/ml
 • Clonazepam 49 ng/ml
 • Clorazepat 50 ng/ml
 • Delorazepam 100 ng/ml
 • Desalkylflurazepam 12 ng/ml
 • Diazepam 25 ng/ml
 • Estazolam 2 ng/ml
 • Flunitrazepam 100 ng/ml
 • Lorazepam glucuronid 10,000 ng/ml
 • Midazolam 200 ng/ml
 • Nitrazepam 12 ng/ml
 • Norchlordiazepoxid 50 ng/ml
 • Nordiazepam 6 ng/ml
 • Oxazepam 98 ng/ml
 • Oxazepam glucuronid 10,000 ng/ml
 • Temazepam 12 ng/ml
 • Temazepam glucuronid 5,000 ng/ml
 • Triazolam 24 ng/ml

Fentanyl (FTY)

Gränsvärde: 20 ng/ml

Detekterar

 • Alfentanil 562,500 ng/ml
 • Buspiron 12,500 ng/ml
 • Fenfluramin 37,500 ng/ml
 • Fentanyl 100 ng/ml
 • Norfentanyl 20 ng/ml
 • Sufentanil 57,500 ng/ml

Kokain (COC)

Gränsvärde: 150 ng/ml

Detekterar

 • Bensoylekgonin 150 ng/ml
 • Kokain 400 ng/ml
 • Kokaetylen 6,250 ng/ml
 • Ekgonin 12,500 ng/ml
 • Ekgonin metylester 50,000 ng/ml

Metadonmetabolit (EDDP)

Gränsvärde: 100 ng/ml

Detekterar

 • 2-Etyliden-1,5-dimetyl-3,3-difenylpyrrolidin (EDDP) 100 ng/ml

Metamfetamin (MET)

Gränsvärde: 500 ng/ml

Detekterar

 • d-Amfetamin 50,000 ng/ml
 • d,I-Amfetamin 75,000 ng/ml
 • (1R,2S)-I-Efedrin 50,000
 • I-Fenylefrin 100,000 ng/ml
 • ß-Fenyletylamin 75,000 ng/ml
 • p-Hydroxymetamfetamin 15,000 ng/ml
 • Klorokin 12,500 ng/ml
 • Mefentermin 25,000 ng/ml
 • d-Metamfetamin 500 ng/ml
 • I-Metamfetamin 4,000 ng/ml
 • 3,4-Metylendioxymetamfetamin (MDMA) 1,000 ng/ml

Morfin (MOP)

Gränsvärde: 300 ng/ml

Detekterar

 • Etylmorfin 6,250 ng/ml
 • Hydrokodon 50,000 ng/ml
 • Hydromorfon 3,125 ng/ml
 • Kodein 300 ng/ml
 • Levorfanol 1,500 ng/ml
 • 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) 400 ng/ml
 • Morfin 300 ng/ml
 • Morfin-3-β-D-Glukoronid 1,000 ng/ml
 • Norkodein 6,250 ng/ml
 • Normorfin 100,000 ng/ml
 • Oxycodone 30,000 ng/ml
 • Oxymorfon 100,000 ng/ml
 • Prokain 15,000 ng/ml
 • Tebain 6,250 ng/ml

Oxycodone (OXY)

Gränsvärde: 100 ng/ml

Detekterar

 • Hydrokodon 6,250 ng/ml 
 • Hydromorfon 50,000 ng/ml
 • Levorfanol 50,000 ng/ml
 • Naloxon 37,500 ng/ml
 • Naltrexon 37,500 ng/ml
 • Oxycodone 100 ng/ml
 • Oxymorfon 200 ng/ml

Tramadol (TRA)

Gränsvärde: 100 ng/ml

Detekterar

 • n-Desmetyl-cis-tramadol 195 ng/ml
 • o-Desmetyl-cis-tramadol 6,250 ng/ml
 • Cis-tramadol 100 ng/ml
 • Fencyklidin 100,000 ng/ml
 • Procyklidin 100,000 ng/ml
 • d,I-O-Desmetyl venlafaxin 25,000 ng/ml

 

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!