Urintester

Alla drogtester är såväl FDA-godkända som CE-märkta

 

 

Amfetamin (AMP)

Singeltest Amfetamin (AMP) Art nr: A-DOA113 Testar för amfetamin i urin. Gränsvärde: 300 ng/ml Detekterar d-Amfetamin 300 ng/ml d,I-Amfe…

Mer »

Bensodiazepiner (BZO) 200/300

Singeltest Bensodiazepiner (BZO) Art nr: A-DOA105 Testar för olika bensodiazepiner i urin. Gränsvärde: 200 ng/ml Detekterar Alprazolam 195 …

Mer »

Buprenorfin (BUP)

Singeltest Buprenorfin (BUP) Art nr: A-DOA111 Testar för buprenorfin (Subutex) i urin. Gränsvärde 10 ng/ml Detekterar Buprenorfin 10 ng/ml…

Mer »

Cannabis (THC) 20/50/150

Singeltest Cannabis (THC) 50ng/ml Art nr: A-DOA101 Testar för cannabis i urin. Gränsvärde: 50 ng/ml Detekterar 11-nor-Δ9 -THC-9-CO…

Mer »

Ecstasy (MDMA)

Singeltest Ecstasy (MDMA) Art nr: A-DOA102 Testar för Ecstasy (MDMA) i urin. Gränsvärde: 500 ng/ml Detekterar 3,4-Metylendioxyamfetamin(MDA) 3,000…

Mer »

EtG (Ethyl Glucuronide)

Singeltest EtG (Ethyl Glucuronide) (ETG) Art nr: DET-114-A Testar för Ethyl Glucuronide i urin. Gränsvärde: 300 ng/ml    D…

Mer »

Fentanyl (FTY)

Singeltest Fentanyl (FTY) Art nr: A-DOA121 Testar för fentanyl i urin. Gränsvärde: 20 ng/ml Detekterar Alfentanil 562,500 ng/ml Buspiron 12,500 ng/ml Fe…

Mer »

Ketamin (KET)

Singeltest Ketamin (KET) Art nr: A-DOA318 Gränsvärde: 1000ng/ml

Mer »

Kokain (COC)

Singeltest Kokain (COC) Art nr: A-DOA100 Testar för kokain i urin. Gränsvärde: 150 ng/ml Detekterar Bensoylekgonin 150 ng/ml Kokain 400 ng/…

Mer »

Metadon (MTD)

Singeltest Metadon (MTD) Art nr: A-DOA108 Testar för metadon i urin. Gränsvärde: 300 ng/ml  Detekterar Metadon 300 ng/ml Doxylamin 50,…

Mer »

Metamfetamin (MET)

Singeltest Metamfetamin (MET)   Art nr: A-DOA116 Testar för metamfetamin i urin. Gränsvärde: 500 ng/ml Detekterar d-Amfetamin 50,0…

Mer »

Metylfenidat (MPD)

Singeltest Metylfenidat (MPD) Art nr: DMP-114-A Testar för ritalinsyra i urin. Gränsvärde: 1000ng/ml (ritalinsyra)   Detekterar Ritalinsyra…

Mer »

Morfin (MOP)

Singeltest Morfin (MOP)  Art nr: A-DOA103 Testar för opiater i urin. Gränsvärde: 300 ng/ml Detekterar Etylmorfin 6,250 ng/ml Hydrokodo…

Mer »

Oxycodone (OXY)

Singeltest Oxycodone (OXY) Art nr: A-DOA117 Testar för oxycodone i urin. Gränsvärde: 100 ng/ml Detekterar Hydrokodon 6,250 ng/ml  …

Mer »

Tramadol (TRA)

Singeltest Tramadol (TRA) Art nr: A-DOA119 Testar för tramadol i urin. Gränsvärde: 100 ng/ml Detekterar n-Desmetyl-cis-tramadol 195 ng/ml o-De…

Mer »

Single test Pregabalin (PGB)

Single test Pregabalin (PGB) Art nr: ADPGB-S11 Testar för pregabalin i urin Gränsvärde: 2000 ng/mL Förp: 50 st/BX Detekterar Pregabali…

Mer »

SureStep Urine Test Panel THC 20/150

SureStep Urine Test Panel THC 20/150 Art nr: DOA-124-421 Testar för THC på koncentrationsnivåer Gränsvärde: THC 20 ng/mL sam…

Mer »

Single test Syntetiska Cannabinoider (K2/Spice)

Single test Syntetiska Cannabinoider (K2/Spice) Art nr: AWDK2-114-CE Testar för syntetiska cannabinoider i urin Gränsvärde: 5…

Mer »

Zolpidem (ZOL)

Singeltest Zolpidem (ZOL) Art nr: DZO-114-A Testar för zolpidem i urin. Gränsvärde: 50ng/ml    Detekterar Zolpidemtartrat 50ng/ml

Mer »

Zopiklon (ZOP)

Singeltest Zopiklon (ZOP) Art nr: DZOP-114-A Gränsvärde: 50ng/ml

Mer »

Multitest-4

Art nr: A-UT-4A Detekterar följande droger: Amfetamin (AMP) Bensodiazepiner (BZO) Cannabis (THC) Morfin (MOP)  Amfetamin (AMP) Gränsvärde: 300 n…

Mer »

Multitest-6 med BUP

Art nr: A-UT-6J Detekterar följande droger: Amfetamin (AMP) Bensodiazepiner (BZO) Buprenorfin (BUP) Cannabis (THC) Metamfetamin (MET) Morfin/Opiater (MOP) …

Mer »

Multitest-6 med MDMA

Art nr: A-UT-6A Detekterar följande droger: Amfetamin (AMP) Bensodiazepiner (BZO) Cannabis (THC) Ecstasy (MDMA) Kokain (COC) Morfin/Opiater (MOP) Amfetami…

Mer »

Multitest-6 med MET

Art nr: A-UT-6E Detekterar följande droger: Amfetamin (AMP) Bensodiazepiner (BZO) Cannabis (THC) Kokain (COC) Metamfetamin (MET) Morfin/Opiater (MOP) Amfet…

Mer »

Multitest-6 med MTD

Art nr: A-UT-6B Detekterar följande droger: Amfetamin (AMP) Bensodiazepiner (BZO) Buprenorfin (BUP) Kokain (COC) Metadon (MTD) Morfin/Opiater (MOP) Amfetam…

Mer »

Multitest-6 Burk med MDMA

Art nr: A-UC-6C Detekterar följande droger: Amfetamin (AMP) Bensodiazepiner (BZO) Cannabis (THC) Ecstasy (MDMA) Kokain (COC) Morfin (MOP) Amfeta…

Mer »

Multitest-6 Burk med MET

Art nr: A-UC-6H Detekterar följande droger: Amfetamin (AMP) Bensodiazepiner (BZO) Cannabis (THC) Kokain (COC) Metamfetamin (MET) Morfin (MOP) Amf…

Mer »

Multitest-7

Art nr: A-UT-7H Detekterar följande droger: Amfetamin (AMP) Bensodiazepiner (BZO) Buprenorfin (BUP) Cannabis (THC) Kokain (COC) Metamfetamin (MET) Morfin (MOP) Am…

Mer »

Multitest-10 Burk

Art nr: A-UC-10B Detekterar följande droger: Amfetamin (AMP) Barbiturater (BAR) Bensodiazepiner (BZO) Buprenorfin (BUP) Cannabis (THC) Fencyklidin (PCP) Kokai…

Mer »

Multitest-10

Art nr: A-UT-10G Detekterar följande droger: Amfetamin (AMP) Bensodiazepiner (BZO) Buprenorfin (BUP) Cannabis (THC) Kokain (COC Metadon (MTD) Metamfetamin (MET) M…

Mer »

Multitest-12

Art nr: A-UT-12B Detekterar följande droger: Amfetamin (AMP) Bensodiazepiner (BZO) Buprenorfin (BUP) Cannabis (THC) Clonazepam (ACL) * Fentanyl (FTY) Kokain (COC …

Mer »

Multitest-15

Art nr: DUA-1154ACL Detekterar följande droger: Amfetamin (AMP) Bensodiazepiner (BZO) Buprenorfin (BUP) Cannabis (THC) Clonazepam (ACL) * Fentanyl (FTY) Kokain (CO…

Mer »

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!