Teknologi

Hur fungerar Alere Toxicologys drogt​ester?

Alere Toxicologys drogtester är s.k. immunologiska tester. De bygger på absorptionskromatografi där missbruksmedlet (drogen) eller dess metabolit tävlar med en konjugerad drog, som immobiliserats på ett poröst membran, om bindningen till ett begränsat antal antikroppar. Ett komplex av färgämne och antikroppar blandar sig med urinprovet och vandrar genom materialet i teststickan.

Är provet drogfritt (dvs lägre än gränsvärdet) binds det färgade antikroppskomplexet till det immobiliserade drogkonjugatet i avläsningszonen och ett rosa streck framträder.

När drog finns i urinprovet (högre än gränsvärdet) binds det färgade antikroppskomplexet till drogen i provet. Avläsningszonen förblir i detta fall ofärgad och inget streck framträder.

Oberoende av om urinprovet är negativt eller positivt ska ett rosa streck alltid framträda i kontrollzonen. Det visar att testet har fungerat vid provtillfället. Saknas strecket är testet ogiltigt och ska göras om.

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Downloads - Bruksanvisningar, Checklista m.m.

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!