Verifikation

För att säkerställa högsta möjliga tillförlitlighet avseende analyssvaret bör alla droganalyser ske i två steg. Steg ett är screening och steg två är verifikationsanalys av de svar som screenats positivt

Verifikationsanalys utförs på ett missbruksackrediterat laboratorium med metod GC-MS (gaskromatografisk masspektrometri). Verifikationsanalys är en kvantitativ metod som ger ett juridiskt hållbart resultat.

Alere Toxicology rekommenderar alltid att verifikationsanalys utförs om provlämnaren nekar intag av drog efter en positiv screeninganalys eller om svaret skall leda till någon påföljd för provlämnaren.

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!