Screening

Screening är en sållningsmetod och ger antingen ett positivt eller ett negativt resultat utifrån det angivna gränsvärdet för respektive analys

Vid ett negativt resultat återfinns ingen drog över fastställt gränsvärde.

Vid ett positivt resultat, då den testade nekar till intag av drog, rekommenderas en juridiskt hållbar verifikationsanalys på ett missbruksackrediterat laboratorium för att fastställa analysresultatet. Mängden drog i urinen kan då också kvantifieras.

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!