ISO-certifikat

Alere innehar följande ISO-certifierat:

ISO9001:2000, ISO13485:2003 och ISO17025:2005

ISO-certifikaten utlämnas på begäran. Kontakta oss enligt nedan, så skickar vi dem.

Tel 08-544 717 30

E-post: toxse@alere.com

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Downloads - Bruksanvisningar, Checklista m.m.

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!