Kvalitetssäkring

Alere Toxicology har sedan flera år etablerade rutiner för att säkra en jämn och hög produktkvalitet

Drogtesterna kontrolleras i flera olika steg:

1. Gränsvärdena testas före varje produktionstillfälle. Eventuella avvikelser korrigeras före produktionen.

2. Efter produktionen kontrolleras drogtesternas gränsvärden igen av producenten.

3. Därefter utförs en kvalitetskontroll på Alere Toxicologys ackrediterade laboratorium i Oxford och varje enskild sändning förses med ett kvalitetscertifikat som garanterar   produktens funktion.

4. När testerna kommit till vårt lager i Sverige, kontrollerar Alere Toxicology att drogtesterna uppfyller de högt ställda kraven. De ska inte bara ge ett korrekt analyssvar inom givna gränsvärden utan också ge ett tydligt besked med så skarpa linjer som möjligt.

Alla Alere Toxicologys drogtester och manipulationstester är såväl FDA-godkända (från USA) som CE-märkta.

Det finns ett givet förhållande mellan ett tests känslighet och avläsningslinjernas styrka. Ett mindre känsligt test ger i regel ett snabbare analyssvar och ett kraftigare avläsningsstreck. Alere Toxicology har, genom lång erfarenhet av patientnära drogtester och i samarbete med både svenska och utländska laboratorier, lyckats utveckla förhållandet mellan mycket hög känslighet och ett tydligt avläsningsstreck optimalt.

Med våra drogtester genomförs screeninganalysen snabbt, enkelt och kostnadseffektivt ute på behandlingsenheten. Vid ett positivt resultat, då den testade nekar till intag av drog, rekommenderar vi att provet skickas vidare till ett missbruksackrediterat laboratorium för en juridiskt giltig verifikationsanalys.

Med denna arbetsmetod kombineras snabbhet och ekonomi med en kvalitetssäkrad verifikationsmöjlighet.

 

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!