Säkerhetskedjan

Alere Toxicology arbetar sedan många år med att stärka varje enskild del i hanteringsprocessen vid drogtestning. Detta arbetssätt rekommenderas av bl.a. Socialstyrelsen och målet är säkrare missbruksanalyser

Varje dag utbildar och informerar våra produktspecialister olika behandlingsenheter runtom i landet om hur man kan stärka delarna i hanteringsprocessen - och därmed minimera risken för felaktiga missbruksanalyser.

Hanteringsprocessen innehåller följande delar:

Kvalitetssäkring: Görs för att testerna ska hålla en jämn och hög kvalitet.

Provtagning: Hur kan man utveckla provtagningstekniken för att få en så tillförlitlig missbruksanalys som möjligt?

Screening: Alere Toxicologys snabbtester är screeningtester. Screening innebär sållning.

Verifikation: Vid positivt resultat rekommenderar vi att man skickar urinprovet vidare till ett ackrediterat laboratorium för en juridiskt hållbar verifikation.

Utbildning: Alla som arbetar med drogtester bör få en grundutbildning såväl som vidareutbildning för att kunna följa den snabba utvecklingen på området.

Socialstyrelsen, ANDTS – riskbruk, missbruk och beroende »

Kvalitetssäkring

Alere Toxicology har sedan flera år etablerade rutiner för att säkra en jämn och hög produktkvalitet Drogtesterna kontrolleras i flera olika steg:…

Mer »

Provtagning

Provtagningssituationen är en kritisk länk i säkerhe​tskedjan Det är viktigt att provtagningspersonalen är överens om rutinerna och att de &aum…

Mer »

Screening

Screening är en sållningsmetod och ger antingen ett positivt eller ett negativt resultat utifrån det angivna gränsvärdet för respektive analys Vi…

Mer »

Verifikation

För att säkerställa högsta möjliga tillförlitlighet avseende analyssvaret bör alla droganalyser ske i två steg. Steg ett är screen…

Mer »

Utbildning

Grundutbildning om drogtestning Alere Toxicologys produktspecialister arbetar dagligen med att utbilda och vidareutbilda våra kunder i Sverige och Danmark i hur man …

Mer »

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Downloads - Bruksanvisningar, Checklista m.m.

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!