Gränsvärden

För varje droganalys finns ett gränsvärde (eng. cut-off). När koncentrationen av en drog är högre än detta gränsvärde visar drogtestet ett positivt resultat. När koncentrationen av en drog är lägre än gränsvärdet visar drogtestet ett negativt resultat

Det kan alltså vara så att provet innehåller en så liten mängd av en viss drog att det inte når upp till gränsvärdet.

Dokument för nedladdning och utskrift finns under downloads.

Gränsvärden för urintester

Substans ng/ml
Amfetamin 300/1000
Bensodiazepiner 300
Buprenorfin 10
Cannabis 20 / 50 / 150
Clonazepam 100
EtG (Ethyl Glucuronide) 500
Fentanyl 10
Ketamin 1000
Kokain 150
MDMA (Ecstasy) 500
Metadon 300
Metamfetamin  500 / 1000
Metylfenidat (Ritalinsyra)  1000
Morfin 300
Opiater 2000
Oxycodon 100
Propoxifen 300
Tramadol 100
Zolpidem 50
Zopiklon 50


Gränsvärden för salivtester (DDS®2)

Substans ng/ml
Amfetamin 25                 
Bensodiazepiner 20
Cannabis 25
Kokain 30
Metamfetamin 50
Opiater 40

 

 

 

 

 


Gränsvärden för Oratect (HM12)

Substans ng/ml
Amfetamin 25                 
Bensodiazepiner 5
Kokain 20
Metamfetamin 25
Opiater 10
THC 40

 

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Downloads - Bruksanvisningar, Checklista m.m.

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!