Detektionstider för olika droger

Dokument för nedladdning och utskrift finns under downloads.

Detektionstider i urin

Substans Detektionstid

Amfetamin

Upp till 4 dygn

Bensodiazepiner 

Upp till 4 dygn för lågdosämnen
Upp till 3 veckor för högdosämnen

Buprenorfin

Upp till 2-3 dygn

Cannabis

Upp till 4 dygn vid sporadiskt bruk
Flera månader vid långvarig användning

Clonazepam

Upp till 4 dygn

EtG (Ethyl Glucuronide)

Upp till 3 dygn

Fentanyl

Upp till 4 dygn

Ketamin

Upp till 2-3 dygn

Kokain

Upp till 3 dygn

MDMA (Ecstasy)

Upp till 2 dygn

Metamfetamin

Upp till 3 dygn

Metylfenidat

Upp till 2 dygn

Metadon

Upp till 2 veckor

Morfin

Upp till 4 dygn

Oxycodon

Upp till 4 dygn

Propoxifen

Upp till 4 dygn

Tramadol

Upp till 2 dygn

Zolpidem

Upp till 4 dygn

Zopiklon

Upp till 4 dygn

 

Detektionstider i saliv (DDS®2) 

Substans Detektionstid

Amfetamin

1-2 dygn

Bensodiazepiner

1-2 dygn

Cannabis

12-24 timmar

Kokain

2-3 dygn

Metadon

1-2 dygn

Metamfetamin

1-2 dygn

Opiater

1-2 dygn

 

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Downloads - Bruksanvisningar, Checklista m.m.

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!