Miljöpolicy

Denna miljöpolicy skall användas som information till alla anställda hos Alere Toxicology samt till våra kunder och leverantörer.

Alere Toxicology värnar om miljön genom att löpande utveckla företagets miljövärderingar.

Alere Toxicology skall som minimikrav följa miljölagstiftningen när det gäller omhändertagande och slutsortering av avfall. De fyra systemvillkoren från ”Det Naturliga Steget” skall också i största möjliga mån efterlevas.

All personal skall källsortera papper, emballage och övrigt avfall i de särskilda kärl som finns uppställda på kontoret hos Alere Toxicology och på den särskilda miljöstationen i direkt anslutning till kontorsbyggnaden.

Alere Toxicology använder om möjligt bara miljömärkta och miljöanpassat kontorsmaterial.

Alere Toxicology, som är anslutet till Reparegistret AB, följer reglerna om producentansvar när det gäller insamling och återvinning av förpackningar och erlägger avgifter enligt avtal.

Producentansvaret innebär att företaget skall underlätta utsortering av använda förpackningar samt se till att dessa återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på ett annat miljömässigt godtagbart sätt. Plaster och annat material som ej är möjligt att återvinna på ett miljömässigt och säkert sätt skall undvikas.

Genom en dialog med våra leverantörer, arbetar vi kontinuerligt med att ta fram en så miljövänlig produktion som möjligt.

I de fall där Alere Toxicology använder svenska underleverantörer skall kontroll göras att dessa i sin tur följer reglerna om producentansvar, om inte bör annan leverantör väljas.

I de fall där företaget använder utländska leverantörer skall även där i största möjliga mån kontroll av miljöanpassat material göras.

Alere Toxicologys drogtester har ingen negativ miljöpåverkan och är inte riskavfall utan sorteras som brännbart material.

Målsättningen är att Alere Toxicology skall ta ett aktivt miljöansvar genom att om möjligt använda miljöanpassade produkter och ta hand om slutprodukter på ett ansvarsfullt sätt.

Anslutningsbevis FTI (REPA)

Alere Toxicologys anslutningsbevis från FTI - Förpacknings & tidningsinsamlingen. Anslutningsbevis FTI »

Mer »

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Downloads - Bruksanvisningar, Checklista m.m.

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!