Opium (opiumvallmo)

Ursprung

Se Heroin.

Utseende

Mjölksaften från opiumvallmon. Denna innehåller ca 10 % morfin. Intorkad mjölksaft kallas råopium.

Färg

Mörkbrun/svart massa som rullas till klumpar eller stavar/stänger.

Lukt

"Unken jordkällare".

Framställning

Genomsnittning av frökapseln och insamling av mjölksaften. Är ofta "råmaterial" för framställning av morfin och heroin.

Doser

Röks i pipa. Kan också lösas och drickas eller injiceras.

Effekt

Smärtstillande, se heroin.

Skadeverkningar

Se heroin.

Tendens/Trend

har ökat under senare år främst inom vissa etniska avgränsade grupper.

Smuggelvägar

Se heroin.

Övrigt

Opiatgruppen omfattar förutom råopium även morfinbas, morfin, heroin samt flera syntetiska ersättningsmedel bl.a. ketobemidon och metadon.

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Downloads - Bruksanvisningar, Checklista m.m.

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!