Marijuana

Ursprung

Zambia, Nigeria; Jamaica, Syd Afrika, Holland, USA m.fl.

Utseende

Torkade växtdelar av hela eller delar av växten. Finfördelas till "gräs" eller pressas till block.

Färg

Grön-grå-grönt, brunaktig.

Lukt

Bränt gräs, vid rökning.

Aktivt ämne

THC, mäts i procent. För marijuana 1-12 % i normala fall, men halter på 27 % har noterats i Holland.

Framställning

Ettårig växt. Alla växtdelar ovan jord utom fröna är klassade som narkotika.

Doser

0,5-1,0 gram blandas oftast med tobak och röks som cigarett eller pipa.

Ruseffekter

Jämför hasch.

Skadeverkningar

Jämför hasch.

Tendenser/Trender

Allt högre THC-halter kan noteras. Även för marijuana odlat i inomhusodlingar i Sverige (ca 18 % THC). Svenskodlad marijuana (utomhus) kan bli 3-4 meter hög. Marijuana odlad längre söderut kan bli 5-6 meter hög.

Smuggelvägar

Holland - Sverige, Afrika - Sverige.

Övrigt

Marijuana jämställs numera med hasch vad gäller ruseffekter, skadeverkningar och ur straffpåföljdssynpunkt. (Se HD-dom mål B2521/98)

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Downloads - Bruksanvisningar, Checklista m.m.

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!