Kokain (Centralstimulantia)

Geografiskt ursprung

Sydamerikas högländer, Bolivia, Peru, Colombia, Argentina och Brasilien.

Ursprung

Bladen från kokabusken Erythroxylon coca, som innehåller ca 1 % kokain. Används som lokalbedövningsmedel inom kirurgin.

Utseende

Vita kristaller eller gulvitt pulver.

Lukt

Kan ha en bitter obehaglig lukt, men kan även lukta av petroleumprodukter.

Framställning

Kokabuskens blad samlas upp. Via kemisk process med petroleum och andra kemikalier tas emot kokapasta som en mellanprodukt. Vidare förädling ger kokainhydroklorid = det vi kallar kokain.

Doser

Individuellt. Sniffas som pulver i näsan. Kan injiceras. Kan rökas som crack eller rock- kokain (fri bas).

Effekter

Eufori, lyckokänsla och upprymdhet, välbefinnande och till en början sexuell upphetsning. Denna effekt har sin förklaring i en dopaminfrisättning. Varar ca 30 minuter vid snusning = sniffning. Vid rökning som crack endast ett par minuters intensivt rus.

Skadeverkningar

Oro och förvirringstillstånd med ångest och förföljelse idéer (kokainpsykoser). Impotens, fosterskador. Vid överdos dödsfall pga. andningsförlamning, eller hjärtinfarkt. Svåra abstinensreaktioner och mycket allvarlig beroendeutveckling. En av de få narkotika där människor och djur fortsätter att tillföra sig narkotikan till döds vid obegränsad tillgång.

Tendens/Trend

Den stora riskgruppen ligger bland ungdom i åldern 18-25 år. En annan riskgrupp är medelålders socialt väletablerade personer. Kokainet är omgivet av skeva myter, t.ex. " Man är ingen missbrukare så länge man inte injicerar - alltså är det OK att sniffa kokain". Kokainet är främst spritt i storstäder som Stockholm och Göteborg, men förekommer alltmer i medelstora städer i övriga landet.

Smuggelvägar

Ofta i stora partier via sjöfart. Kan förekomma containerfrakt. Har smugglats i indränkta postorderkataloger, i kläder, i schampoflaskor och andra mer eller mindre udda sätt. Smugglas från syd Amerika till de stora hamnarna i Europa.

Övrigt

CRACK. Är ett grå vitt/gulvitt pulver med fri kokainbas. Kan också se ut som feta gulvita "bitar". En närbesläktad, orenare variant kallas kokapasta och är vanlig som missbruksdrog i de kokaproducerande länderna i Syd Amerika.

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Downloads - Bruksanvisningar, Checklista m.m.

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!