Heroin (opiat)

Ursprung

Afghanistan, Pakistan, Iran (Gyllene Halvmånen), Mynamnar, Laos, Thailand (Gyllene Triangeln). Polen och Ryssland (kompott, hemtillverkat heroin av dålig kvalitet).

Utseende

Brunt-ljusbrunt-vitt pulver, Brown-sugar med utseende av "farinsocker" med mindre "stenar". Hårda block av pulver.

Färg

Se ovan.

Lukt

Svag ättikslukt eller "bitter" unken lukt påminnande om opium.

Framställning

Från opiumvallmo och morfinbas. Framställs av morfin genom en enkel kemisk process, produkten heter egentligen "diacetylmorfin".

Doser

Varierande från individ till individ. Injiceras som lösning. Pulver löses i en blandning av vatten och syra, ex. citron askorbinsyra. Kan också rökas i folie, eller blandas med tobak. Går även att snusa i näsan.

Effekt

"Nedåt drog" - smärtstillande känsla av välbefinnande och lugn. Ruset varar i 20-30 minuter, sedan påverkad i 4-6 timmar.

Skadeverkningar

Medvetslöshet, andningsförlamning. Vid överdos stor risk för dödsfall. Fosterskador, impotens, förstoppning. Kraftig toleransutveckling, besvärliga abstinensreaktioner. Smittorisker, gulsot och HIV m.m. Starkt beroendeframkallande.

Prisbild

Varierande i landet. Normalt pris i Stockholm är 500 kr/per kapsel om 0,2 gram. Vid köp av lösvikt ca 1000-1300 kr/gram, lägre pris vid större kvantiteter.

Tendenser/Trend

Antalet missbrukare av rökheroin ökar i hela landet, inte bara i Stockholm och Göteborg. Allt fler yngre börjar tidigt med heroin. Beslagen ökar i hela Europa jämfört med tidigare år. Nytillkomna injektionsmissbrukare är ofta heroinister.

Smuggelvägar

Balkanrutten (Turkiet, forna Jugoslavien alt. Rumänien- Tjeckien Tyskland - Sverige). Flyg från Thailand via Kina och Moskva, från Pakistan via Nigeria och Belgien/Tyskland. Från Afghanistan via Ryssland.

Övrigt

Heroinmissbruk i form av rökning förekommer långt neri åldrarna, även ungdomar med liten drogerfarenhet provar på heroin.

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Downloads - Bruksanvisningar, Checklista m.m.

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!