Bensodiazepiner (lugnande läke- och sömnmedel)

Ursprung

Narkotikaklassade läkemedel som används mot sömnsvårigheter ångest och oro eller epilepsi. Gemensamt för alla Bensodiazepiner är fem effekter:

  1. Lugnande
  2. Sömngivande
  3. Muskelavslappnande/kramplösande
  4. Beroendeframkallande

Utseende

Vanligen fabrikstillverkade tabletter, men även injektionslösningar och droppar, samt olika beredningar för rektal användning.

Färg

Oftast vita tabletter, ibland pastellfärgade.

Lukt

Ingen.

Aktivt ämne

I Sverige är nio olika substanser registrerade som läkemedel under tjugo olika varunamn.

Framställning

Läkemedelsindustrin.

Doser

Doserna skiljer sig mellan de olika bensodiazepinpreparaten. Vid missbruk kan doserna vara flera gånger större än vad som är medicinskt förskrivet. Bensodiazepiner tillförs vanligen via munnen men kan också sniffas, rökas eller injiceras.

Ruseffekter

Används ofta i kombination med andra droger inklusive alkohol (blandmissbruk). Kan ge svängningar i stämningsläget, eufori, dåsighet samt impulsgenombrott med aggressivitet och förvirring.

Skadeverkningar

Kombination med alkohol kan ge upphov till kraftiga berusningstillstånd med aggressivitet. Minnesförluster rapporteras. Akut medvetslöshet samt andnings- och hjärtstillestånd kan inträffa. Abstinensreaktioner kan vara svåra och långdragna efter regelbundet missbruk.

Tendens/Trend

Missbruk av läkemedel i kombination med alkohol har blivit allt vanligare bland ungdomar. Även rökning (inhalering) av t.ex. Rohypnol förekommer med kraftiga rus som följd.

Smuggelvägar

En illegal spridning av preparaten förekommer, både av läkarförskrivna och insmugglade tabletter. På senare tid har framförallt Rohypnol av tjeckiskt ursprung dominerat på den svarta marknaden.

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Downloads - Bruksanvisningar, Checklista m.m.

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!