Amfetamin (Centralstimulantia)

Ursprung

Tillverkas i illegala laboratorier, främst i Holland, Belgien, Tyskland, Polen, Tjeckien och Sverige.

Utseende

Vitt pulver. Kan skifta i färg beroende på framställningsprocess, renhetsgrad och inblandade utfyllningsmedel. Förekommer också i tablettform.

Färg

Förekommer i skalan vitt, grått, rosa ljusgult och brunt.

Lukt

Beroende på framställningsprocess och vad som iblandats. Förekommer som "blomsterdoft", unken lukt, samt acetonlukt.

Avvikelser

Förekommer ibland som "klet", dvs. som en dåligt torkad vara.

Framställning

I illegala laboratorier. Är ett syntetiskt medel i pulverform. Kan förekomma under många benämningar/namn, men amfetamin är det vanligaste.

Doser

Omkring 50-200 mg, eller mer/dos. Upplöses i vatten och drickes. "Knapras" i tablettform. Kan också sniffas via näsan. Vanligast är injicering av lösningen. Säljs ofta i "frimärkspåsar" eller i "kablar". Håller i missbrukarled en halt om ca. 20-40 %.

Effekt

Upprymdhet, ökad vakenhet, förstärkt "självförtroende" vid hög dos oro och mental fladdrighet. Överaktivitet, aggressivitet, kraftig påverkan på hjärta och blodkärl.

Skadeverkningar

Avmagring, tandskador, grava oros- och förvirringstillstånd. Fosterskador. Depressioner.

Tendens/Trend

Dricks som amfetamingrogg i väletablerade kretsar. Av ungdomar som festdrog, ibland i kombination med LSD. Amfetamintabletter blir allt vanligare. Förekommer även på gym och ibland vuxna med arbete och ordnad tillvaro.

Smuggelvägar

Bil - båt från Polen till Sverige. Bil från Holland via Danmark till Sverige. Förekommer ibland som "hemkok" i Sverige. Idag anses polskt amfetamin svara för ca 50 % av den svenska marknaden. Amfetamin från illegala laboratorier i Ryssland och Baltikum har upptäckts i Sverige.

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Downloads - Bruksanvisningar, Checklista m.m.

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!