Länkar

Intoximeters Inc

Tillverkaren av vår mycket populära alkomätare Alco-Sensor FST.
Läs mer »

 

Narkotika - Preparatbeskrivning, Åklagarmyndigheten

I denna promemoria beskrivs ett antal av de mest förekommande narkotikapreparaten. 
Läs mer »

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

CANs viktigaste uppgift är att samla in, bearbeta och sprida saklig information om alkohol och narkotika till alla som arbetar drogförebyggande.
Läs mer »

 

Drugnews.nu

Nyhetsservice på Internet med nyheter från bl.a. RNS.
Läs mer »

 

Drugsmart

En webbsida om alkohol, narkotika och tobak (ANT). Här hittar du information oavsett om du gör ett skolarbete, är allmänt intresserad eller behöver råd och hjälp.
Läs mer »

 

FASS

På Läkemedelsportalen Fass.se finns aktuell information om samtliga godkända läkemedel i Sverige. Förutom beskrivningar av läkemedel innehåller portalen också andra avdelningar bl a en läkarbok och information om patientorganisationer.
Läs mer »

 

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för god folkhälsa, utvärderar effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följer hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta. Genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främjar vi hälsa och förebygger sjukdomar och skador. Särskild vikt fästs vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.
Läs mer »

 

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är till för patienternas och allmänhetens säkerhet. Målet med vår verksamhet är att den som använder ett läkemedel ska känna sig trygg i att läkemedlet är säkert och effektivt, att det är av hög kvalitet och att det ger minsta möjliga biverkningar.
Läs mer »

Nordiska nämnden för alkohol-och drogforskning

Läs mer »

 

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

RNS är en folkrörelse som sedan 1969 har arbetat för ett narkotikafritt samhälle, främst genom information och opinionsbildning.
Läs mer »

 

Rikspolisstyrelsen

Läs mer »

 

Svenska Carnegie Institutet

Svenska Carnegie Institutet är en stiftelse med syfte att främja forskning och utbildning om drogmissbruk, kriminalitet och andra betydande nutida samhällsproblem.
Läs mer »

 

Svenska Narkotikapolisföreningen

Föreningens syfte är att främja sådan utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens område som är till nytta för rättsväsendets verksamhet. SNPF skall verka för att överbrygga hinder mellan olika verksamhetsgrenar inom rättsväsendet, öka förståelsen för faran med droger och förstärka kampen mot narkotikabrottslighet.

Läs mer »

 

Tullen

Så ser drogsituationen ut i Sverige, 2017–01-19.

Läs mer »

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!