Frågor och svar urintester

 

Spelar det någon roll om strecken på testerna framträder olika tydligt?

Nej. Minsta antydan till streck ska tolkas som ett negativt analysresultat.

 

Ska jag använda ett test till om jag är osäker på svaret?

Nej. Alla tester med samma tillverkningsnummer kommer att visa samma resultat. Om man får ett positivt svar där provlämnaren nekar till intag av drogen skall provet skickas till ett laboratorium för verifikation.

 

Kan jag få olika svar på en Multitest och på en Singeltest?

Ja. Om urinen innehåller narkotika nära gränsvärdet. Vid osäkerhet skall provet alltid skickas till laboratorium för en verifikationsanalys.

 

Kan intag av vallmofrön ge ett positivt svar på Morfintestet?

Ja. Men endast under en mycket kort tidsperiod.

 

Kan man få olika svar på EDTS ABs drogtester och på lab?

Ja. Analysens svar utgår alltid från metodens känslighet och gränsvärde. Vid positivt screeningsvar med snabbtest bör man begära en verifikation för att få ett 100% juridiskt giltigt svar.

 

Kan man påverka resultatet genom att dricka mycket innan provlämning?

Ja. Om större mängder vätska intas kort innan provlämningen finns risk för att man får en utspädning av urinen och därför kommer under gränsvärdet på analysen. Då kan man alltså få ett falskt negativt provsvar.

 

Kan klienten manipulera provet genom att äta t.ex. citron?

Nej. Det är mycket svårt att äta sig till en manipulation av provet. Däremot kan allt som tillsätts i det lämnade provet påverka analysresultatet.

 

Varför kan jag få ett positivt svar på EDTS ABs drogtester som sedan visar sig vara negativt vid verifikation?

Vid alla screeninganalyser finns en risk för en s.k korsreaktion. Testet detekterar då något annat i urinen (exempelvis ett läkemedel) som sedan sorteras bort vid en verifikation. Av den anledningen bör man alltid skicka ett positivt analyssvar vidare för en verifikationsanalys om provlämnaren nekar till intag av drog eller om svaret skall leda till någon rättslig påföljd för provlämnaren.

Om du undrar över något annat än det som tas upp på denna sida kan du ringa din produktspecialist eller vår kundtjänst på 08-544 717 30. Vi har öppet vardagar 08.00-16.30 (fredagar till 16.00)

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!