M - P

Matrifen

Substans: Fentanyl Ger positivt utslag på fentanyltestet

Mer »

Medikinet

Substans: Metylfenidathydroklorid Ger positivt utslag på metylfenidattestet

Mer »

Metadon

Substans: Metadon Ger positivt utslag på metadontestet

Mer »

Metamina

Substans: Dexamfetamin Ger positivt utslag på amfetamintestet

Mer »

Methylphenidate Sandoz

Substans: Metylfenidathydroklorid Ger positivt utslag på metylfenidattestet

Mer »

Midazolam

Substans: Midazolam Ger positivt utslag på bensodiazepintestet och clonazepamtestet

Mer »

Mogadon

Substans: Nitrazepam Ger positivt utslag på bensodiazepintestet och clonazepamtestet

Mer »

Mollipect

Substans: Efedrin Ger positivt utslag på amfetamintestet

Mer »

Morfin

Substans: Morfin Ger positivt utslag på morfintestet

Mer »

Morfin-Skopolamin

Substans: Morfin Ger positivt utslag på morfintestet

Mer »

Naltrexone

Substans: Naltrexon Ger positivt utslag på oxycodonetestet

Mer »

Nefoxef

Substans: Fexofenadinhydroklorid Ger positivt utslag på tramadoltestet vid värden >10,000 ng/ml

Mer »

Nitrazepam

Substans: Nitrazepam Ger positivt utslag på bensodiazepintestet och clonazepamtestet

Mer »

Nobligan

Substans: Tramadolhydroklorid Ger positivt utslag på tramadoltestet

Mer »

Oralin

Substans: Sertralin Ger positivt utslag på clonazepamtestet

Mer »

Norspan

Substans: Buprenorfin Ger positivt utslag på buprenorfintestet

Mer »

Oramorph

Substans: Morfin Ger positivt utslag på morfintestet

Mer »

Oxascand

Substans: Oxazepam Ger positivt utslag på bensodiazepintestet och clonazepamtestet

Mer »

Oxycodone

Substans: Oxycodone Ger positivt utslag på oxycodonetestet och i höga doser på morfintestet

Mer »

OxyContin

Substans: Oxycodone Ger positivt utslag på oxycodonetestet och i höga doser på morfintestet

Mer »

OxyNorm

Substans: Oxycodone Ger positivt utslag på oxycodonetestet och i höga doser på morfintestet

Mer »

Palladon

Substans: Hydromorfon Ger positivt utslag på morfintestet

Mer »

Panocod

Substans: Kodein Ger positivt utslag på morfintestet

Mer »

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Downloads - Bruksanvisningar, Checklista, Detektionslista m.m.

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!