A - D

Abstral

Substans: Fentanyl Ger positivt utslag på fentanyltestet

Mer »

Abriact

Substans: Risperidon Ger positivt utslag på fentanyltestet

Mer »

Actiq

Substans: Fentanyl Ger positivt utslag på fentanyltestet

Mer »

Allegra

Substans: Fexofenadinhydroklorid Ger positivt utslag på tramadoltestet >10,000 ng/ml

Mer »

Alprazolam

Substans: Alprazolam Ger positivt utslag på bensodiazepintestet och clonazepamtestet

Mer »

Altifex

Substans: Fexofenadinhydroklorid Ger positivt utslag på tramadoltestet >10,000 ng/ml

Mer »

Anksilon

Substans: Buspiron Ger positivt utslag på fentanyltestet

Mer »

Apodorm

Substans: Nitrazepam Ger positivt utslag på benzodiazepintestet och clonazepamtestet

Mer »

Ardinex

Substans: Kodein Ger positivt utslag på morfintestet

Mer »

Atripla

Substans: Efavirenz Ger positivt utslag på THC-testet

Mer »

Attentin

Substans: Dexamfetaminsulfat Ger positivt utslag på amfetamintestet

Mer »

Buprenotex

Substans: Buprenorfin Ger positivt utslag på buprenorfintestet

Mer »

Buspiron

Substans: Buspiron Ger positivt utslag på fentanyltestet

Mer »

Citodon

Substans: Kodein Ger positivt utslag på morfintestet

Mer »

Cocillana-Etyfin

Substans: Etylmorfin Ger positivt utslag på morifntestet

Mer »

Concerta

Substans: Metylfenidathydroklorid Ger positivt utslag på metylfenidattestet  

Mer »

Depolan

Substans: Morfin Ger positivt utslag på morfintestet

Mer »

Diazepam

Substans: Diazepam Ger positivt utslag på bensodiazepintestet och clonazepamtestet

Mer »

Dilaudid-Atropin

Substans: Hydromorfon Ger positivt utslag på morfintestet

Mer »

Dolcontin

Substans: Morfin Ger positivt utslag på morfintestet

Mer »

Dormicum

Substans: Midazolam Ger positivt utslag på bensodiazepintestet och clonazepamtestet

Mer »

Durbis Retard

Substans: Disopyramid Ger positivt utslag på EDDP-testet och på clonazepamtestet

Mer »

Durogesic

Substans: Fentanyl Ger positivt utslag på fentanyltestet

Mer »

tillbaka

Ett klick bort...

Beställning - Beställ dina produkter här!

Downloads - Bruksanvisningar, Checklista, Detektionslista m.m.

Anmälan till Nyhetsbrev - Anmäl dig för nyhetsbrev på mail, för att vara säker på att våra nyheter når dig!